ZDRAVSTVENI NADZOR IZLOŽENIH RADNIKA

VRSTE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA

Zdravstveni pregled kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost izloženih radnika, odnosno osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja može biti:
– prethodni zdravstveni pregled,
– redovni zdravstveni pregled,
– izvanredni zdravstveni pregled.
Prethodni zdravstveni pregled obavlja se prije početka obuke ili školovanja za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja ili prije početka rada u području izloženosti i u svim drugim zakonom određenim slučajevima.
Ustanove u okviru čijih se nastavnih planova polaznici obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, smiju upisati one kandidate koji ispunjavaju zdravstvene uvjete za rad u području izloženosti.
Redovni zdravstveni pregled obavlja se svakih 12 mjeseci od prethodnog pregleda u slučaju izloženih radnika koji rade u području posebnog nadgledanja, odnosno svaka 24 mjeseca u slučaju izloženih radnika koji rade u području nadgledanja.
Izvanredni zdravstveni pregled obavlja se:
– kod osoba koji su primili dozu veću od doze propisane Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti,
– na osnovi prijedloga doktora medicine specijalista medicine rada/rada i sporta koji provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu ili izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.
TKO MORA NA REDOVNI ZDRAVSTVENI PREGLED?
Na redovni zdravstveni pregled moraju izloženi radnici i osobe koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja, dok traje obrazovanje.
TKO PROVODI PROVJERU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI?
Provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika, odnosno osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja obavljaju zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koje ovlašćuje ministar nadležan za zdravlje.
Popis ovlaštenih medicina rada možete vidjeti ovdje.
TKO SNOSI TROŠKOVE PROVJERU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI?
Troškove provjere zdravtsvenih pregleda izloženih radnika snosi nositelj odobrenja.

Troškove provjere zdravstvenih pregleda osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja tijekom obrazovanja snosi ustanova u okviru čijih se nastavnih planova polaznici obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

 

preuzmi pdf


LINKOVI


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti