ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Popis djelatnosti za koje je ishođenje odobrenja za djelatnost obvezno propisan je Pravilnikom o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18), a može se naći ovdje.

 


 

ELEKTRIČNI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE (ELEKTRIČNI UREĐAJI, AKCELERATORI)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za djelatnost s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (rendgenski uređaji,akceleratori) se dostavlja Zavodu, a mora sadržati podatke propisane člankom 15. stavkom 2. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja.

Obrazac zahtjeva za odobrenje za djelatnost s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (rendgenski uređaji,akceleratori) je ovdje:    ili 

Format zahtjeva nije propisan te se može podnijeti i kao običan dopis, uz napomenu da mora sadržavati sve propisane podatke.

Zahtjevu je potrebno priložiti dokumente propisane u članku 16., članku 17. i/ili članku 18. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja ovisno o djelatnosti za koju se traži odobrenje.

Osim dokumenata navedenih u Pravilniku, Zavod u postupku odobravanja obavljanje djelatnosti može zatražiti i druge relevantne dokumente.

 

RADIOAKTIVNI IZVORI (OTVORENI I ZATVORENI IZVORI)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za djelatnosti s radioaktivnim izvorima se dostavlja Zavodu, a mora sadržavati podatke propisane člankom 19. stavkom 2. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja.

Obrazac zahtjeva za odobrenje za djelatnost s radioaktivnim izvorima je ovdje:    ili 

Format zahtjeva nije propisan te se može podnijeti i kao običan dopis, uz napomenu da mora sadržavati sve propisane podatke.

Zahtjevu je potrebno priložiti dokumente propisane u članku 20., 21., 22. i/ili 23. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja ovisno o djelatnosti za koju se traži odobrenje.

 


 

UPUTE ZA IZRADU PROPISANIH DOKUMENATA

  • Upute za izradu akta o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja:    ili 
  • Upute za izradu analize rizika:    ili 
  • Upute za izradu programa osiguranja kvalitete:    ili 

Osim dokumenata navedenih u Pravilniku, Zavod u postupku odobravanja obavljanje djelatnosti može zatražiti i druge relevantne dokumente.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti