PROMET IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA (unutar zemalja EU)

Na promet radioaktivnih tvari između država članica Europske unije primjenjuje se Uredba Vijeća (Euratom) br. 1493/93 od 8. lipnja 1993. o pošiljkama radioaktivnih tvari između država članica Europske unije. Uredba Vijeća (Euratom) br. 1493/93 je ovdje.

Standardni dokument koji se koristi u skladu s Uredbom Vijeća (Euratom) br. 1493/93 je „Prilog I. POŠILJKA ZATVORENIH IZVORA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ZAJEDNICE“.

Nositelj odobrenja dostavlja popunjeni Annex I  (Prilog I) Zavodu na ovjeru.

Zavod ovjerava samo original  potpisani/ovjereni Annex I  (Prilog I).

Annex I Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1493/93 na engleskom jeziku je dostupan ovdje.

Zavod će prihvaća bilo koju verziju. Svakako se raspitajte da li vam je hrvatska verzija prihvatljiva s obzirom na promet izvorima.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti