ODJAVA IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA IZ EVIDENCIJE ZAVODA

Ako pravna ili fizička osoba prestane koristiti izvor ionizirajućeg zračenja, otuđi ga, premjesti, uskladišti ili pohrani obvezna je u roku od 15 dana o istome u pisanom obliku obavijestiti Zavod s naznakom naziva i adrese pravne ili fizičke osobe, tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave kod koje se izvor ionizirajućeg zračenja nalazi ili naziva i adrese novog smještaja, a u slučaju radioaktivnog izvora i priložiti potvrdu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada o preuzimanju radioaktivnog izvora ili izjavu krajnjeg korisnika o preuzimanju radioaktivnog izvora, odnosno presliku jedinstvene carinske deklaracije.

Ova obveza je propisana Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (“Narodne novine” br. 141/13, 39/15 i 130/17) kao i prekršajne odredbe u slučaju nepoštivanja istih.

Ako pravna ili fizička osoba električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje ili radioaktivni izvor premjesti radi korištenja u drugoj prostoriji i/ili na drugoj lokaciji obvezna je pisanim putem isti odjaviti iz očevidnika Zavoda u roku od 15 dana od dana njegova premještanja te ga ponovno prijaviti sukladno članku 32. i/ili članku 33. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju I odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (“Narodne novine” br. 54/18).

Zavod će po zaprimljenoj obavijesti o odjavi električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje ili radioaktivnog izvora iz očevidnika, podatke o odjavi istih unijeti u očevidnik koji vodi Zavod i izdati potvrdu o odjavi.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti