OBAVIJEST O NAMJERI

Obavijest o namjeri je dokument kojim pravna ili fizička osoba obavještava DZRNS o namjeri obavljanja radnih aktivnosti, djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora.

Obavijest o namjeri obvezna je dostaviti svaka pravna ili fizička osoba koja namjerava obavljati radnu aktivnost, djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja ili posjedovati izvor ionizirajućeg zračenja ili djelatnost zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora mjesec dana prije planiranog početka obavljanja istih.

Iznimno, pravna ili fizička osoba koje je obvezno ishoditi odobrenje za obavljanje djelatnosti ili rješenje o registraciji sukladno člancima 9. i 50. ovoga Zakona („Narodne novine“ br. 141/13, 39/15 i 130/17nije obvezna Zavodu dostaviti obavijest o namjeri.

Obavijest o namjeri u pisanom obliku, dostavlja se u DZRNS.
Obavijest o namjeri potrebno je dostaviti poštom - original potpisani dokument.

Obrazac za obavijest o namjeri:     ili

Pravna ili fizička osoba koja na dan stupanja na snagu Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja („Narodne novine“ br. 54/18) obavlja radnu aktivnost, djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja ili posjeduje izvor ionizirajućeg zračenja, a koja nije izuzeta od obveze dostavljanja obavijesti o namjeri:  obvezna je Zavodu dostaviti obavijest o namjeri u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Zavod će o zaprimanju obavijesti o namjeri izdati potvrdu o obavljanju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u roku od 15 dana ili ako utvrdi da podnositelj obavijesti ne udovoljava propisanim uvjetima, obavijestiti će podnositelja obavijesti o daljnjem postupanju.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti