Novosti koje donosi novi Pravilnik ("Narodne novine" br. 54/18)

Svaka djelatnost koja se obavlja uporabom izvora ionizirajućeg zračenja mora biti opravdana. Popis vrsta i podvrsta opravdanih djelatnost koje se trenutno provode u Republici Hrvatskoj te neke koje se provode izvan Republike Hrvatske i opće su prihvaćene, sastavni je dio Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu  izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18).

Popis vrsta i podvrsta djelatnosti za koje se smatra da ih je opravdano obavljati uporabom izvora ionizirajućeg zračenja je ovdje.

Sve djelatnosti ili načini uporabe izvora ionizirajućeg zračenja kakve do sada nisu bile prisutne u Republici  Hrvatskoj i nisu na listi opravdanih djelatnosti morat će proći postupak u kojem će dokazivati opravdanost djelatnosti ili uporabe izvora ionizirajućeg zračenja, a Zavod će odlučiti o opravdanosti obavljanja ili uporabe izvora ionizirajućeg zračenja odlukom.

Djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje u situacijama planiranog ozračenja, a na koje se primjenjuju odredbe Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja su:

 • proizvodnja električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje
 • uporaba električnih uređaj koji proizvode ionizirajuće zračenje
 • postavljanje i demontiranje električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje
 • servisiranje i popravljanje električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje
 • uvoz i izvoz električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje
 • prodaja električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje i
 • svaka druga opravdana djelatnost s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje koju odobri Zavod.

Djelatnosti s radioaktivnim izvorima u situacijama planiranog ozračenja a na koje se također primjenjuju odredbe Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja su:

 • proizvodnja radioaktivnih izvora
 • uporaba radioaktivnih izvora
 • postavljanje, ugradnja i demontiranje radioaktivnih izvora i uređaja u kojima su ugrađeni radioaktivni izvori
 • servisiranje i popravljanje radioaktivnih izvora i uređaja u kojima su ugrađeni radioaktivni izvori
 • uvoz i izvoz radioaktivnih izvora
 • prodaja radioaktivnih izvora
 • prijevoz radioaktivnih izvora i
 • svaka druga opravdana djelatnost s radioaktivnim izvorima koju odobri Zavod.

Pravilnik se o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja primjenjuje na djelatnosti u sljedećim situacijama postojećeg ozračenja:

 • postojeće ozračenje koje se provodi kao planirano ozračenje, a za koje postoji pravna odgovornost i koje predstavlja razlog za zabrinutost sa stajališta zaštite od ionizirajućeg zračenja
 • aktivnosti i djelatnosti koje uključuju prirodne radionuklide, a za koje postoji zabrinutost da bi mogli uzrokovati prisutnost prirodnih radionuklida u pitkoj vodi te utjecati na rezerve pitke vode ili bilo koje druge puteve izlaganje, čime predstavljaju i razlog za zabrinutost sa stajališta zaštite od ionizirajućeg zračenja, neovisno o ispunjavanju uvjeta za izuzimanje iz nadzora propisanim u članku 7. ovoga Pravilnika.

Jedna od najznačajnijih promjena u odnosu na dosadašnje propise u području zaštite od zračenja odnosi se na stupnjeviti pristup regulatornoj kontroli koji obuhvaća način primjene i nadzor načina primjene mjera radiološke sigurnosti i nuklearnog osiguranja koji osigurava da je zahtjevnost mjera koje nositelj odobrenja mora primijeniti u skladu s rizikom gubitka kontrole odnosno s posljedicama gubitka kontrole nad izvorom ionizirajućeg zračenja, radioaktivnim materijalom ili nuklearnim materijalom.

Novi stupnjeviti pristup razlikuje tri „skupa“ djelatnosti i radnih aktivnosti ovisno o radiološkom riziku koji je vezan uz djelatnost ili radnu aktivnost.

Djelatnosti koje su izuzete od postupka odobravanja djelatnosti trebaju dostaviti obavijest o namjeri, a one koje su obvezne provesti postupak odobravanja djelatnosti kvalificirane  su za ishođenje rješenja o registraciji ili odobrenja za djelatnost.


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti