Kontakti

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Frankopanska 11

10 000 Zagreb

telefon: (+385 1) 4881 770

telefaks: (+385 1) 4881 780

E-pošta: dzrns

Radno vrijeme Zavoda je ponedjeljak-petak,  započinje od 7:30 h do 8:30 h, završava 15:30 h do16:30 h.

Radno vrijeme Zavoda za rad sa strankama je od 10:00 h do14:00 h radnim danom.

U slučaju izvanrednog događaja koji uključuje izvore ionizirajuceg zračenja nazvati broj 112.


Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave: pisarnica

 


© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti