Obavijesti
Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Informacije o koordiniranim istraživačkim aktivnostima IAEA u 2018. godini nalaze se u pozivu i obavijesti.

Upute za podnošenje prijedloga projekata nalaze se u obavijesti.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Obavijest o ovoj radionici nalazi se u prilogu.

Rok za prijavu u DZRNS putem InTouch+ sustava ili na obrascu je 2. studenog 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Obavijest o ovom sastanku nalazi se u prilogu.

Rok za prijavu u DZRNS putem InTouch+ sustava ili na obrascu je 23. listopada 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Informacije o ovom sastanku nalaze se u pozivu i obavijesti.

Rok za prijavu u DZRNS na obrascima u obavijesti je 19. listopada 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Obavijest o ovom sastanku nalazi se u prilogu.

Rok za prijavu u DZRNS na obrascima u prilogu je 23. studenog 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Obavijest o ovom sastanku nalazi se u prilogu.

Rok za prijavu u DZRNS na obrascima u prilogu je 31. listopada 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Obavijest o ovom sastanku nalazi se u prilogu.

Rok za prijavu u DZRNS na obrascima u prilogu je 22. listopada 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Obavijest o ovom sastanku nalazi se u prilogu.

Rok za prijavu u DZRNS na obrascima u prilogu je 26. listopada 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Obavijest o ovom simpoziju nalazi se u prilogu.

Rok za prijavu u DZRNS na obrascima u prilogu je 7. prosinca 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Zahtjev za dostavljanje komentara nalazi se u pozivu i obavijesti.

Rok za dostavljanje komentara u DZRNS na obrascu u obavijesti je 21. siječnja 2019.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Informacije o ovom simpoziju nalaze se u pozivu i obavijesti.

Rok za prijavu u DZRNS na obrascima u obavijesti je 23. studenog 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Informacije o ovom sastanku nalaze se u pozivu i obavijesti.

Rok za prijavu u DZRNS na obrascima u obavijesti je 18. listopada 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Informacije o ovoj konferenciji nalaze se u pozivu i obavijesti.

Rok za prijavu u DZRNS na obrascima u obavijesti je 15. listopada 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Zahtjev za dostavljanje komentara nalazi se u pozivu i obavijesti.

Rok za dostavljanje komentara u DZRNS na obrascu u obavijesti je 23. studenog 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Zahtjev za dostavljanje komentara nalazi se u pozivu i obavijesti.

Rok za dostavljanje komentara u DZRNS na obrascu u obavijesti je 23. studenog 2018.

Autor: Nevenka Novosel, 01/4881-789

Zahtjev za dostavljanje komentara nalazi se u pozivu i obavijesti.

Rok za dostavljanje komentara u DZRNS na obrascu u obavijesti je 23. studenog 2018.

© 2012-2013 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Sva prava pridržana
Uvjeti korištenja | Politika privatnosti